Czym jest kurs przedmałżeński?

Odbycie kursu przedślubnego oraz otrzymanie stosownego zaświadczenia to formalności, które muszą być dopełnione przed uroczystością zaślubin w formie kościelnej lub konkordatowej. Wielu przyszłych małżonków zastanawia się zatem nad tym jak długo trwają i właściwie czym są nauki przedmałżeńskie?

Czym jest nauka przedmałżeńska?

Nauka przedmałżeńska to rodzaj kursu, który przygotowuje Młode Pary do dalszego wspólnego życia. Kursy zwykle podzielone są na bloki tematyczne, które omawiane są w formie wykładów i rozmów w mniejszych grupach. Choć wydawać by się mogło, że nauka przedmałżeńska to jedynie jeden z kolejnych ślubnych obowiązków, to w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. Kurs stanowi bowiem doskonałą okazję do poznania siebie nawzajem. Ponadto, podczas zajęć omawiane są między innymi sposoby prowadzenia rozmowy i rozwiązywania konfliktów, prawa i obowiązki przyszłych małżonków, plany i pomysły na wspólne życie oraz najczęstsze przyczyny rozpadu związku i sposoby zapobiegania temu zjawisku.        

Poradnia życia małżeńskiego   

Elementem kursu przedmałżeńskiego jest wizyta w poradni życia małżeńskiego. Podczas spotkania omawiane są naturalne i zgodne z naukami Kościoła metody planowania ciąży. Choć padające podczas rozmowy pytania mogą wydać się dość intymne, dają one okazję do lepszego poznania swojego ciała oraz mechanizmów regulujących płodność. 

Czas trwania kursu przedmałżeńskiego

Czas, w którym odbywają się nauki przedmałżeńskie zależy w głównej mierze od sposobu ich organizacji. Zwykle kurs obejmuje dziesięć spotkań, które odbywają się w przeciągu dwóch miesięcy. Pary mogą również skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Wśród nich wymienić należy kurs weekendowy. W tym przypadku nauka trwa jedynie dwa dni, a narzeczeni wizytę w poradni życia rodzinnego organizują we własnym zakresie. Tego typu kurs pozwala znacznie skrócić okres trwania nauki, jednak jest droższy od tradycyjnego. Nauki w formie dwumiesięcznej są zwykle bezpłatne. Nauka w trybie skróconym to wydatek około dwustu złotych. Co ważne, uzyskiwanie po nich zaświadczenie nie jest ograniczone żadnym terminem.         

Kurs przedmałżeński w nowoczesnym wydaniu

Dla par, które znajdują się poza miejscem zamieszkania wygodną opcją wydają się nauki realizowane zdalnie. Jednakże w ich przypadku należy mieć pewność, że zostaną one uzgodnione w danej parafii, czy może jednak będzie konieczność ich odbycia w tradycyjny sposób. 

Czy nauka przedmałżeńska jest obowiązkowa?

Wiele z par zastanawia się nad tym, czy nauki przedmałżeńskie są obowiązkowe. Otóż, w sytuacji, w której dana Para Młoda planuje ślub w wersji kościelnej lub konkordatowej przedstawienie zaświadczenia o odbyciu nauk jest obowiązkowe. Wyjątkiem od tej zasady jest uczestnictwo w katechezie szkolnej obu z przyszłych małżonków. Tego typu nauka odbywa się w ostatniej klasie technikum lub liceum ogólnokształcącego. Jeżeli jednak jedynie Panna Młoda lub Pan Młody uczęszczała lub uczęszczał na tego typu zajęcia, obowiązek odbycia kursu przedmałżeńskiego i tak dotyczy ich obojga.