Czytania na ślub – jak wybrać?

Planując ślub kościelny należy podjąć wiele niezwykle ważnych decyzji. Młoda Para musi wybrać śpiew w kościele, a także dekoracje. Należy przemyśleć cały przebieg liturgii i przemyśleć, kto z gości będzie miał jaką funkcję. Niezwykle istotne jest także dobranie idealnych czytań ślubnych. Warto wiedzieć na co się można zdecydować i o czym pamiętać.

Wybór czytań

Można wyróżnić kilka propozycji dotyczących pierwszego czytania. Można np. zdecydować się na czytanie pochodzące z Pieśni nad Pieśniami, opis stworzenia mężczyzny i niewiasty przedstawiony w Księdze Rodzaju lub inny fragment pochodzący z tej samej Księgi, który przedstawia w jaki sposób zostało ustanowione małżeństwo. 

Niektóre Młode Pary decydują się na wybór fragmentu o Przymierzu, który pochodzi z Księgi Proroka Jeremiasza. Można także odczytać czytanie z Księgi Syracedesa o „Dobrej Żonie”. 

Najbardziej popularnym czytanie podczas ślubu, jest Hymn o Miłości z Listu św. Pawła do Koryntian. Zdecydowana większość par decyduje się na ten fragment. Wśród innych propozycji można wyróżnić także: Rdz 24, 48 – 51 58 – 67, Tb 7, 9C – 10,  Jr 31, 31 – 32A 33 – 34A, Ap 19, 1.5 – 9A. Drugie czytanie może pochodzić z: 1 Kor 12, 31 – 13.8A, Ef 5, 2A.21 – 33, Kol 3, 12 – 17, 1 P 3, 1 – 9, 1 J 3, 18 – 24, 1 J 4, 7 – 12 – więcej na stronie www

Duże znaczenie ma także wybór odpowiedniego psalmu. Tutaj dostępnych możliwości także nie brakuje. Warto podjąć odpowiednią i przemyślają decyzję i zadbać o piękno całej liturgii. 

Liturgia Mszy św. 

Oprócz odpowiedniego doboru czytań i psalmów, należy także zadbać o inne elementy Mszy św., które powinny razem tworzyć spójną całość. Przede wszystkim warto podjąć właściwe starania, aby dobrać idealne pieśni pasujące do tekstów Liturgii Słowa. Istotne jest też napisanie modlitwy wiernych, która będzie pasowało do czytań, będzie spójna i przemyślana, a także dostosowana do charakteru uroczystości. W razie wątpliwości warto poprosić o pomoc księdza lub inne osoby, bardziej obeznane z prawidłowym przebiegiem liturgii.