Na czym polega ślub cywilny?

W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się ślub cywilny, który wyraźnie różni się od kościelnego ślubu. Można powiedzieć, że zawarcie związku małżeńskiego to jedna z najważniejszych chwil w naszym życiu. W tekście wyjaśniamy szczegółowo, czym jest ślub cywilny. 

Charakterystyka ślubu cywilnego

Małżeństwo uznaje się za przypieczętowane, gdy obydwie osoby złożą zgodne oświadczenia woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Ślub cywilny – więcej o nim na Z-Miłości – trwa zdecydowanie krócej, więc jest wybierany z reguły przez osoby, którym zależy na czasie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że procedura jest znacznie mniej skomplikowana. Należy jednak pamiętać, że ślub kościelny wywołuje identyczne skutki prawne jak ślub cywilny. Przyszli małżonkowie zobowiązani są także złożyć zaświadczenie, które mówi o tym, że nie wiedzą o istnieniu przeszkód małżeńskich. Są to przeszkody, które wyłączają zawarcie małżeństwa. Trzeba je koniecznie przedstawić miesiąc przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli tego nie zrobimy to niestety nie dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego. Do urzędu stanu cywilnego trzeba się osobiście udać trzydzieści minut przed rozpoczęciem ceremonii. 

Czas trwania uroczystości

Ślub cywilny z reguły nie trwa dłużej niż 20-30 minut, więc jest to bardzo duża różnica w porównaniu do ślubu kościelnego. Czas trwania uroczystości w dużej mierze zależy też od tego, jaki rodzaj oprawy wybraliśmy. Należy także pamiętać o dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów do USC. To jakie dokumenty musimy dostarczyć jest uzależnione od naszego stanu cywilnego. Panna i kawaler potrzebują jedynie dowodu osobistego oraz skróconego odpisu aktu urodzenia. Od osób rozwiedzionych wymagany jest oczywiście skrócony odpis aktu małżeństwa razem z adnotacją o rozwodzie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nawet osoby owdowiałe mogą legalnie zawrzeć nowy związek małżeński. Muszą jednak przedstawić skrócony odpis aktu zgonu swojego partnera. Konieczne jest jeszcze wniesienie opłaty skarbowej, która wynosi 84, a do tego opłaty za wydanie skróconych aktów stanu cywilnego. 

Gdzie można wziąć ślub?

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że związek małżeński można zawrzeć także w innym miejscu niż urząd stanu cywilnego. Dokładne szczegóły są omówione w ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. Dawniej też była taka możliwość, ale ograniczona tylko do okoliczności nadzwyczajnych. Obecnie wystarczy, że złożymy wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, żeby zachować powagę miejsca oraz zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestnikom takiej uroczystości. Jeżeli spełnimy te warunki pozytywnie to możemy wtedy liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Ukoronowaniem każdej stałej relacji jest bez wątpienia wstąpienie w związek małżeński. Rozpoczynamy wtedy nową drogę w swoim życiu, która z pewnością będzie ciekawa. Osoby, które planują zawrzeć małżeństwo nie mogą być spowinowacone w linii prostej, a także muszą być pełnoletnie. Kolejnym warunkiem jest, żeby nie pozostawały w innym związku małżeńskim i nie były spokrewnione w linii prostej. Warto mieć na uwadze, że rejonizacja nie dotyczy ślubów cywilnych. Po przeczytaniu tekstu wiesz już czym jest ślub cywilny, a czym ślub kościelny.