Dlaczego warto zdecydować się na ślub konkordatowy?

Organizacja ślubu i wesela to nie lada wyzwanie dla przyszłych nowożeńców. Na początek trzeba podjąć decyzję co do rodzaju ceremonii ślubnej – ślub cywilny jest obligatoryjny, ponieważ sam ślub wyznaniowy czy humanistyczny nie niosą za sobą konsekwencji prawnych. Jeżeli z powodów religijnych lub z chęci podtrzymania tradycji para chce wziąć ślub kościelny, to powinna zastanowić się na opcją ślubu konkordatowego (tu więcej o formalnościach z nim związanych: https://z-milosci.pl/blog/slub-konkordatowy-czym-jest-i-jakie-dokumenty-sa-potrzebne). Dowiedz się, czym jest ślub konkordatowy i dlaczego warto się na niego zdecydować.

Strona formalna ceremonii zaślubin

Zarówno ślub cywilny, jak i kościelny wymagają załatwienia pewnych formalności. W Urzędzie Stanu Cywilnego zgłasza się zamiar zawarcia małżeństwa przynajmniej trzydzieści dni przed planowanym terminem. Sprawdzane są dowody osobiste narzeczonych oraz świadków, akty urodzenia przyszłych nowożeńców oraz czy nie ma żadnej przeszkody formalnej uniemożliwiającej w świetle prawa zawarcie małżeństwa. Według prawa polskiego ślub mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, niespokrewnione ani niespowinowacone ze sobą w linii prostej oraz nie będące ze sobą w stosunku przysposobienia (chodzi o osobę adoptującą i adoptowaną) i nie trwają w danej chwili w innym związku małżeńskim.

Osoby będące po rozwodzie muszą mieć przygotowane potwierdzenie, że nie ma żadnej przeszkody w zawarciu kolejnego małżeństwa. Niepełnoletnie kobiety od szesnastego roku życia, osoby spowinowacone w linii prostej oraz osoby z niektórymi zaburzeniami psychicznymi mogą wziąć ślub za zgodą sądu. Jakie korzyści niesie za sobą ślub cywilny? Przede wszystkim reguluje pewne kwestie prawne między małżonkami, takie jak wspólnota majątkowa, upraszcza dziedziczenie i przyjmowanie darowizn od współmałżonka, umożliwia wgląd do dokumentacji medycznej czy ustanowienie nazwiska dla małżonków i ewentualnych dzieci.

Ślub w kościele katolickim również wymaga załatwiania pewnych formalności. Przede wszystkim należy dostarczyć akty poświadczające przyjęcie sakramentu chrztu i bierzmowania przez narzeczonych, potwierdzenie uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich i kursu w poradni rodzinnej, a czasem nawet świadectwo uczęszczania na katechezę w szkole średniej czy zaświadczenie o spowiedzi – wiele zależy od księdza, który będzie udzielał ślubu. W wypadku, gdy narzeczeni decydują się na ślub w parafii, która nie jest parafią żadnego z nich, sytuacja się komplikuje, ponieważ trzeba przenieść kopie wszystkich dokumentów oraz uzyskać specjalne pozwolenie.

Jak wygląda ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy jest uroczystością ślubu kościelnego, która wywołuje skutki prawne. Dzięki temu nie potrzeba organizować dwóch oddzielnych ceremonii. Chęć wzięcia ślubu w tej formie należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w momencie, gdy udamy się tam po raz pierwszy. Po zaakceptowaniu naszego wniosku, uprawniony urzędnik sporządzi prawnie wiążący dokument, który trzeba dostarczyć księdzu udzielającemu ślubu wyznaniowego, Zostanie on podpisany w obecności świadków w trakcie ceremonii, a następnie odniesiony z powrotem do Urzędu, gdzie nowożeńcy otrzymają akt ślubu.